Persoonlijke veiligheid..  

Expol is tevens gespecialiseerd in persoonsbeveiliging. Om beveiligingstechnische redenen vertellen we het liefst zo min mogelijk over deze specialisatie. Wel willen we kwijt dat een "bodyguard", of zoals het echt heet een "persoonsbeveiliger" niet altijd de enige en/of beste persoonsbeveiliging biedt. 

Alternatieven beveiliging

Wij zoeken alternatieven en adviseren tevens in eventuele aanpassingen van de leefgewoonten van de te beveiligen persoon. Soms kan een aanpassing van de dagelijkse routine al zorgen voor een lager risico. Door de samenhang van maatregelen en de expertise van Expol rechterche- en onderzoeksbureau, kan een totaaloplossing worden aangeboden die verder strekt of soms helemaal los staat van de directe persoonsbeveiliging.

Dreigingsanalyse
Om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn of aan welke dreigingen en risico`s een persoon bloot wordt gesteld, kan Expol een risicoanalyse uitvoeren. Bij deze risico analyse worden alle aspecten van het dagelijks leven van een persoon bekeken en afgewogen. De uitslag van de risico analyse is het startpunt voor nadere te nemen maatregelen. Deze kunnen zijn:

    »  Elektronische persoonsbeveiliging
    »  Manbewaking / Persoonsbeveiliging
    »  Perimeterbeveiliging (zoals bijvoorbeeld rond het huis of bedrijf)
    »  Aanpassing dagelijkse routine

Uiteindelijk is het de bedoeling het risico waar een te beveiligen persoon aan bloot staat, te verkleinen, met de kleinste inbreuk op diens dagelijks leven.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415