Oplichting en bedrog..  

Indien we spreken over fraude, hebben we het vaak ook over bedrog of oplichting. Alhoewel oplichting verder gaat dan fraude,, ligt het wel in lijn. Iemand pleegt fraude  wanneer deze    de zaken doelbewust anders worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Indien er sprake is van een misverstand of onbewust handelen, noemen we het geen fraude.

Interne of externe fraude
Fraude kan op twee manieren plaatsvinden. Fraude door externen, of fraude door internen. Soms is er zelfs sprake van een mengvorm, waarbij externen de hulp van internen gebruiken en vice versa.

Vormen van fraude
Er zijn vele vormen van fraude bekend. Denk aan verzekeringsfraude, belastingfraude, faillissementsfraude, uitkeringsfraude, verkiezingsfraude en natuurlijk de welbekende bouwfraude. In dit gedeelte van onze site bespreken we de diverse vormen van fraude waar Expol onderzoek naar kan doen.

Oplichting en bedrog komen in vele variaties voor en men komt er meestal pas achter als het te laat is. "Het was te mooi om waar te zijn" is een veel gehoorde uitspraak van de slachtoffers. Het werkveld van de oplichter is heel ruim en zeker op het internet waar je nauwelijks garanties hebt. Er zijn veel vormen van oplichting, teveel om hier allemaal te benoemen. Rechercheurs van Expol zijn u graag van dienst.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415