Bedrijfsfraude..                             

Op het gebied van bedrijfsfraude onderzoek hebben wij ruime ervaring (verduistering / diefstal, falsificaties, financiële fraude en intern / extern fraudeonderzoek). Buiten het oplossen van een actueel bedrijfsfraude probleem kunnen wij u ook van dienst zijn in preventieve bedrijfsfraude maatregelen en oplossingen om bedrijfsfraude tegen te gaan. Door middel van het houden van een veiligheidsscan binnen uw onderneming brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen zo gericht advies uitbrengen over eventuele bedrijfsfraude maatregelen.


De bedrijfsfraude onderzoeken en adviezen die wij geven op het gebied van bedrijfsfraude zijn onder andere:

Observatie persoon / locatie
Het observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

(Verborgen) Camera’s

Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van dit effectieve middel voor bedrijfsfraude onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Pre-employement screening
Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen. Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.

Financieel – administratief onderzoek
Bij veel bedrijfsfraude onderzoeken zijn sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de informatie vanuit een extern perspectief levert vaak verassende resultaten op. Wanneer nodig werken wij hierbij samen met aangesloten accountantskantoren.

Interviews
Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de hieruit voortvloeiende verklaringen is een effectieve manier gebleken om een dader van bedrijfsfraude te achterhalen, maar vooral ook om een signaal af te geven binnen uw organisatie en zo te werken aan fraudebestrijding. Meestal is het verstandig gesprekken over vermeende bedrijfsfraude gevallen niet als werkgever – werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct beschadigd en blijft er de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.
Elk bedrijfsfraude onderzoek wordt door ons uiterst discreet en met zorg voor alle betrokken personen uitgevoerd.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415