Pre-employement screening..  

Een  pre-employment screening houdt in dat voordat een arbeidsovereenkomst met iemand wordt aangegaan, eerst infomatie wordt verzameld over de betreffende persoon, uiteraard met inachtnemning van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Onze screening is bedoeld om mogelijke problemen en teleurstellingen te voorkomen. Wij onderzoeken in hoeverre sprake is van onvolkomenhedendie nadelig kunnen zijn voor de uitoefening van de functie. Wij streven naar een optimale betrouwbaarheidsgarantie met betrekking tot de persoonlijke gegevens in een Curriculum Vitae.

Integriteit
Het onderzoeken van de integriteit van een sollicitant is een lastige en tijdrovende taak. Ook,  blijft controle van de door sollicitant opgegeven gegevens waardevol omdat uit onderzoek vaak blijkt dat sollicitanten onwaarheden vermelden in hun Curriculum Vitae. Wij hebben  de mogelijkheid om het Curriculum Vitae van kandidaten te screenen. Expol regelt - indien gewenst - ook de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). U loopt door onze screening minder risico op toekomstige problemen, simpelweg omdat u meer over de achtergrond van de sollicitant weet.

Er zijn drie soorten screenings mogelijk: :
     » standaard screening
     » uitgebreide screening
     » extra uitgebreide screening

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415