Risk management..  

Soms is het vermijden van risico's de beste strategie. Het risico op instorting door een aardbeving, kan vermeden worden door het bedrijf te vestigen in een gebied waar geen aardbevingen voorkomen. Vertraging van bouwwerkzaamheden door vorst, kan vermeden worden door in de zomer te bouwen. Vaak is echter het vermijden van risico's geen optie en moeten  maatregelen er genomen worden om het risico te verminderen. Hedendaagse bedrijfsproblemen zijn nu eenmaal vaak te complex om ze vanuit een enkelvoudig oogpunt te kunnen benaderen. Ze vragen om een multidisciplinaire aanpak zowel in analyse, advies als in  uitvoering.

Risicomanagement creëert zicht op gebeurtenissen die doelstellingen van organisaties in de weg kunnen staan. Het proces van risicomanagement, is een stelselmatig terugkerende cyclus die erop gericht is om binnen een organisatie of afdeling risico's te identificeren en haar beheersbaar te maken . Expol gebruikt hiervoor haar beproefde methodiek en maakt het mogelijk risico's te registreren, te analyseren, te evalueren en onder controle te krijgen

Een typerend voorbeeld van een proces, waarbij risicomanagement  een meerwaarde is, betreft de beveiliging en bewaking. Beveiliging en Bewaking richt zich  op het voorkomen van infiltratie. Dit kan zowel om fysieke als virtuele infiltratie gaan.
Er wordt schade aangericht of zaken worden gestolen. Dit kan zelfs door eigen medewerkers gebeuren. Als zij deze criminele activiteiten verrichten, brengen ze tevens de veiligheid van andere medewerkers van het bedrijf in gevaar.

Risicomanagement is er tevens op gericht schade te beperken of onder controle te houden en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Risicomanagement richt zich daarbij primair op het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen. Daarbij wordt de volgende reeks gevolgd:
    » inventarisatie;
    » preventie;
    » repressie;
    » continuïteit;
    » verzekering.
Doel is om zo vroeg mogelijk maatregelen te treffen. Hoe eerder  er maatregelen getroffen worden, hoe beter beheersbaar de situatie wordt..

Expol, heeft de kennis en de kunde in huis om specifieke markt- en risicomanagementervaring op een dusdanige wijze te combineren dat succesvol maatwerk voor de opdrachtgever kan worden bereikt.

Expol kent specifieke aanpakken op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op organisatie, programma en project niveau.

Onderzoeks & Recherchebureau Expol biedt u een breed pakket aan diensten op het gebied van risicomanagement en controle. Het bedrijf, ondersteunt u bij het identificeren en beheersen van ondernemingsrisico's. Hierdoor kan uw onderneming zich volledig richten op het realiseren van haar doelstellingen.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415