Uitkeringsfraude..  

Soms ontvangen personen ten onrechte een uitkering.
Steeds vaker komt uitkeringsfraude voor   Gemeenten doen er steeds meer aan om mensen die deze fraude plegen op te  sporen.

Laat het nu onderzoeken!

Bestaat het vermoeden dat de betreffende persoon:

     » Niet woont op het aangegeven adres;
     » Bijklust voor eigen rekening;
     » Onjuiste opgaaf doet van de zijn of haar gezinsamenstelling;
     » Fraudeert met de GBA registratie;

Aan de hand van een intake gesprek kunnen de onderzoeksmogelijkheden worden besproken en  een vrijblijvend plan van aanpak met kostenplaatje worden opgesteld. Wat zijn de mogelijkheden om deze fraude op te sporen?
     
     » Het volgen / observeren van personen;
     » Het doen van buurtonderzoek;
     » Desk research;

Door het doen van deze onderzoeken kan eventuele uitkeringsfraude worden aangetoond. Van de bevindingen wordt door ons een rapportage opgemaakt, eventueel onderbouwd met foto- en/of video opnamen. Onze rapportages zijn al diverse malen van doorslaggevende waarde geweest in  rechtszaken en als ‘deskundigigenonderzoek’ meegenomen in het oordeel van de rechter.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415