Verzekeringsfraude..  

Op het gebied van onderzoek en analyses levert recherche- en onderzoeksbureau Expol verschillende diensten voor verzekeraars. Wij werken met gediplomeerd personeel, erkend door het Ministerie van Justitie, wij houden rekening met de gedragscode persoonlijk onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, bestaande jurisprudentie en uitspraken van de Raad van Toezicht.
Aan de hand van een intake gesprek kunnen de onderzoeksmogelijkheden worden besproken en door ons een vrijblijvend plan van aanpak worden opgesteld.

Veelal betreft het onderzoek naar verzekeringsfraude:
     » Het volgen / observeren van personen;
     » Het doen van buurtonderzoek;
     » Desk research

Van de bevindingen wordt door ons een rapportage opgemaakt, eventueel onderbouwd met foto- en/of video opnamen. Onze rapportages zijn al diverse malen van doorslaggevende waarde geweest in  rechtszaken en als ‘deskundigigenonderzoek’ meegenomen in het oordeel van de rechter

Op het gebied van verzekeringsfraude doen wij verschillende onderzoeken, zoals onderstaand weergegeven:
     » Gezondheidsfraude onderzoek (klopt het ziektebeeld van de persoon?)
     » Aansprakelijkheidsonderzoek
     » Schadeonderzoek / Toedrachtonderzoek
     » Acceptatie onderzoek
     » WIA / WGA controle onderzoek

Door verschillende wetten, zoals het nu actuele WIA / WGA, neemt de overheid steeds meer afstand van de verantwoordelijkheden voor mensen in loondienst. Deze verantwoordelijkheden liggen nu bij de werkgevers die zich hiertegen kunnen verzekeren. Aan de ene kant voor u misschien een goede ontwikkeling, maar de controle op de situatie ligt daarmee ook bij u!

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415