Woonfraude..  

Woonfraude en onderverhuur komt steeds meer voor in ons land. Vaak wordt onderverhuur in kaart gebracht middels een observatie van de woning. Op deze wijze wordt er vastgesteld wie de eigenlijke bewoners zijn.
Verder is een buurtonderzoek vaak een effectief middel. Uit verklaringen van buurtbewoners wordt het tijdsbestek dat onderverhuurd wordt vaak duidelijk. In overleg met u als ondernemer of eigenaar kan ook worden besloten om de confrontatie met de onderverhuurder aan te gaan. Op deze manier kan tevens van de onderverhuurder een verklaring worden verkregen. Het recherche- en onderzoeksbureau Expol kan deze vaak moeilijke gesprekken voor u verzorgen. Onze medewerkers zijn hierin getraind. Een duidelijke rapportage aan u als ondernemer, al dan niet ondersteund met foto- of videomateriaal kan van doorslaggevende waarde zijn bij een eventuele rechtsgang.

Meer informatie.. 

Wilt u meer informatie hebben over onze werkwijze of wat een onderzoek u kan kosten? vul dan het informatieformulier in. Wilt u liever direct antwoord op uw vragen? Bel nu 010 – 744 1415